Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Παντελή Μπίστη, Δάκρυα στη θάλασσα (Δράμα). Κύπρος 1946», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 195-196