Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Χρήστου Ντάλια, Κρυφοί παλμοί, Θεσσαλονίκη 1945», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 195