Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Φίλωνος Κτενίδου, Το μαυροκόρ'τς', ηθογραφική κωμωδία. Θίασος Ν. Σπανίδη», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 157