Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ρένου Ηρ. Αποστολίδη, Τρεις σταθμοί μιας πορείας, Αθήνα 1945, Πυρσός», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 156-157