Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ένας απολογισμός», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 158-159