Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ηρακλή Μάλλωση, Φτερά κι αλυσίδες, ποιήματα, Αθήνα 1945, εκδότης Α. Μαυρίδης», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 156