Είστε εδώ

Συγκολλίτης Σπύρος, «Ανέκδοτο δημοτικό τραγούδι από τη δυτική Μακεδονία. Το κάστρο της Ουργιάς», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 155