Είστε εδώ

«Περί αγάπης (Διήγηση)», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 153-154