Είστε εδώ

Σκούρας Φώτιος, «Συγκίνηση-αρρώστεια-τέχνη. Η αρρώστεια-τέχνη», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 137-141