Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Δεν θα 'ρθής», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 141