Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο θάνατος του αγωνιστή», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 132-136