Είστε εδώ

«Χριστούγεννα του 1942», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 132