Είστε εδώ

«Χριστιανική πνοή. Ο άγιος Ζωτικός. Μεταξύ δύο κόσμων», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 130-131