Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Χριστούγεννα», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 129