Είστε εδώ

«Η προσκύνηση των Μάγων», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 127-129