Είστε εδώ

Johnson James Weldon, «Η δημιουργία του κόσμου», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 124-126