Είστε εδώ

«Αθηναϊκόν Πρακτορείον Πνευματικής Συνεργασίας», Μορφές, τχ. 4 (Μάρτιος 1947), σ. (εσώφυλλο)