Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. (εσώφυλλο)