Είστε εδώ

Καραζήσης Γεώργιος, «Ελληνική τέχνη. Η θεία οικογένεια», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 121