Είστε εδώ

«Λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 116