Είστε εδώ

Δεδούση Χριστίνα, «Ο κινηματογράφος», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 116