Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική κίνηση. Οκτώβριος-Νοέμβριος 1947», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 115-116