Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Μνημόσυνα (Ψυχάρης, Πάλλης, Φωτιάδης), Αθήνα 1939», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 114