Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ad. Ferrière, Το σχολείο της δράσεως στον κοινωνικό του ρόλο, διασκευή Ε.Ι. Παράσχη, Θεσ/νίκη 1947», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 113