Είστε εδώ

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, «Μια συνομιλία με τον κ. Παν. Κανελλόπουλο», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 109-110