Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Ρούλα, «Μικρές αδελφούλες της Ανατολής», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 98-103