Είστε εδώ

Πολυδεύκης Μιχαήλ, «Φθινόπωρο», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 103