Είστε εδώ

Siyavusgil Sabri Esat, «Ο Καραγκιόζης», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 93-97