Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Η προσωποκρατική φιλοσοφία», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 85-90