Είστε εδώ

Τσιάκος Τάκης Μ., «Τέλος», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 84