Είστε εδώ

Καραζήσης Γεώργιος, «Χειμώνας», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 90