Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Θάλασσα», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 83