Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)