Είστε εδώ

«Table de matière», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)