Είστε εδώ

Γιάκος Διονύσιος, «Ελληνική τέχνη. Στο σταθμό», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 81