Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)