Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Ελληνική τέχνη. [Μνημείο πεσόντων αεροπόρων]», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 41