Είστε εδώ

«Table de matière», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)