Είστε εδώ

Μπαστιάς Κωστής, «Το Εθνικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 33-37