Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βορειοελλαδίτες ποιητές και λογοτέχνες», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 32-33