Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Γ. Σίσκου, Πολεμικές δόξες, Κοζάνη 1947», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 31