Είστε εδώ

Καπετανάκης Δημήτριος, «Τα νησιά της Ελλάδας», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 4-5