Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Αμαρτωλοί», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 5