Είστε εδώ

Καπετανάκης Δημήτριος, «Λάζαρος», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 4