Είστε εδώ

Καπετανάκης Δημήτριος, «Άβελ», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 3