Είστε εδώ

«##», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 2