Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ελληνική τέχνη. Δυο ελιές (μελάνη)», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 1