Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)