Είστε εδώ

«Table de matière», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. (εσώφυλλο)