Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ρούλας Παπαδημητρίου, Το καλύτερο δώρο, Θεσ/νίκη 1945», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 476